Вебінар – це формат проведення відеозустрічей у режимі онлайн, що дозволяє брати в них участь необмеженій кількості людей незалежно від місця їх перебування. Це відеокомунікація в режимі реального часу, що вимагає від учасників лише мати пристрій із доступом в інтернет.Власне, термін «вебінар» утворений поєднанням слів «web» (англ. «мережа») і «семінар». Проведення вебінарів реалізується за допомогою технології відеоконференцій і потребує програмно-апаратного забезпечення. Рішення, яке ми пропонуємо – платформа для вебінарів eWebinar.

МОЖЛИВОСТІ

  • Тренінги й онлайн-курси

Саморозвиток за принципом безперервної освіти посідає важливе місці в житті кожного представника інформаційного суспільства. Найчастіше перепоною на нашому шляху саморозвитку стає нестача часу та коштів. Організація тренінгів і курсів на платформі для вебінарів є рішенням, що усуває обидві перепони. Формат вебінарів зменшує собівартість організації занять і дозволяє раціонально використовувати час.

  • Корпоративний сектор

Вебінари – незамінний інструмент ефективного використання часу та ресурсів у роботі будь-якої компанії. Технологія використовується для організації ділових зустрічей, конференцій, нарад, тренінгів тощо. За допомогою технології вебінарів можна оперативно та без додаткових витрат організувати зустріч між декількома компаніями, незалежно від місцеперебування їх представників. Вебінари є чудовим рішенням для презентації товарів, продуктів, технічної підтримки клієнтів.

  • Освіта

Вебінари є найважливішим елементом дистанційної форми навчання, яка є провідною світовою тенденцією в освіті. Завдяки ним дистанційна освіта не поступається за ефективністю вечірній, заочній, а подекуди і денній формам навчання. Вебінари дозволяють організовувати онлайн-лекції викладачів з-за кордону, проводити семінарські завдання, читати лекції одночасно для великої кількості студентів. Вони допомагають ефективно використовувати часі студентам, і викладачам.

  • Підвищення кваліфікації

Професійний розвиток співробітників є запорукою успішної діяльності будь-якої організації. Використання вебінарів для організації курсів підвищення кваліфікації або професійної перепідготовки дозволить зробити навчання якнайбільш ефективним без призупинення виконання робочих обов’язків слухачем. Крім того, співробітники організації, що перебувають у різних містах чи навіть країнах, можуть проходити навчання разом, використовуючи вебінари.